Link
ABB
INOEX
maag
DEGA

سري خرد کن | سنگ شکن اختصاصي فيلم با توليد بالا DYPS-H

سنگ شکن اختصاصي فيلم با توليد بالا DYPS-H


سنگ شکن اختصاصي فيلم بيشتر براي سنگ هايي که سخت ميشکنند ساخته شده است.به خصوص انعطاف پذير ماده بالا يا با ماده خارجي مخلوط شده باشد همچنين اين ظرفيت سنگ شکن بسيار بزرگ است، به خصوص براي مواد سينمايي بسيار آشکار است، بنابراين طرح روتور با فولاد روتور ميباشد ، در بخش توزيع مارپيچ نصب بالا تيغ کوتاه باشد، بنابراين ساختار ويژه اين سنگ شکن را کاهش مي دهد و ماده اصلي و ماده خارجي به محور اصلي آسيب ميرساند.

Home>>