Link
ABB
INOEX
maag
DEGA

سري خط توليد ورق | خط توليد ورق نوري PC, PMMA

خط توليد ورق نوري PC, PMMA


به منظور پاسخگويي به نيازهاي بازار، شرکت JWELL شانگهاي با استفاده از فن آوري هاي پيشرفته و تجهيزات به کاربران خط توليد ورق نوري را ارائه کردند. با توجه به مواد رئولوژي طراحي ويژه پيچ و اندازه گيري دقيق سيستم پمپ و قالب ، ضمانت براي يکنواختي ذوب و عمکرد ورق نوري دادند.

Home>>