Link
ABB
INOEX
maag
DEGA

سري خط توليد لوله | خط توليد اکستروژن با سرعت بالا در صرفه جويي انرژي لوله گاز و تامين زهکشي HDPE

خط توليد اکستروژن با سرعت بالا در صرفه جويي انرژي لوله گاز و تامين زهکشي HDPE  • اين خط توليد شرکت ما با استفاده از جديدترين فن آوري پيشرفته اروپا و آمريکا ، خط توليد توسعه يافته جديد را به توسعه صرفه جويي در انرژي با سرعت بالا، قابل انطباق با HDPE، همچون اکستروژن با سرعت بالا از لوله هاي پلي اولفين مي پردازد. در مقايسه با خط توليد عادي وPP، تأثير صرفه جويي در انرژي تقريبا به %35 رسيده است، از طرف ديگر کارايي توليد به بيش از 1 برابر افزايش پيدا کرده است. نه تنها مي تواند فضاي کار و هزينه هاي نيروي کار صرفه جويي شود، همچنين کارايي را ارتقا داده است.ظاهر خط توليد زيبا، درجه بندي خودکار و توليد پايدار و قابل اطمينان مي باشد.


Home>>