Link
ABB
INOEX
maag
DEGA

سري دستگاه اکسترودر | کارآمد دستگاه اکسترودر تک پيچ HDPE

کارآمد دستگاه اکسترودر تک پيچ HDPE


شرکت JWELL با طراحي کارآمد دستگاه اکسترودر تک پيچ به طور گسترده در زمينه هاي تامين آب، گاز، ضد لوله دوگانه و غير حفاري و غيره استفاده شده است.دهانه ورودي مواد با استفاده از شيار طولي ساخته شده است وهمچنين داراي کنترل ترموستات، افزايش قابل توجهي در عملکرد و اکستروژن پايدار بوده است.
  •  

Home>>